Wat & Hoe

De kracht van HEIM is het langdurige, creatieve proces dat het team aangaat met bewoners. Samen werken zij toe naar een door de buurt omarmd en uitgevoerd eindproduct van hoge artistieke kwaliteit. Professionele kunstenaars begeleiden het traject in repetities en workshops. Zij putten uit hun rijke ervaring in de podiumkunsten, architectuur en stedenbouw, beeldende kunst, theaterwetenschappen, bedrijfskunde en onderwijs.

In de activiteiten van HEIM zijn het maakproces en eindresultaat even belangrijk. Deelnemers repeteren, schrijven aan het script of bouwen mee aan het decor. Alle onderdelen van het traject, zingend in de studio of zagend op het plein, is gericht op het ontwikkelen van talent, prikkelen van de verbeelding en bevorderen van het welzijn in de wijk. De initiatiefnemers zetten hiervoor verschillende (kunst-)disciplines in, waaronder theater, dans, beeldende kunst en architectuur.

HEIM stimuleert talent voor en achter de schermen. Zij die liever niet in de spotlichten staan, kunnen meedraaien in de productie van de voorstelling of bouwen aan het decor. Deze ‘twee in een’ benadering geeft allerlei vormen van talent in de wijk een podium. Voor de een is dat een rol in het stuk waarvoor week in week uit geschreven en gerepeteerd wordt. Anderen springen van tijd tot tijd bij tijdens het versieren van een transportkist of het schilderen van planken voor een magisch bos.

Het HEIM-team wil discussie en verandering stimuleren door in de openbare ruimte de verbeelding te prikkelen. Dat doen ze met muziektheater op een plein of dans in een voormalig schoolgebouw, door en voor bewoners. Deze aanpak bevordert het contact onderling, maar ook hoe mensen naar hun omgeving kijken en daaraan betekenis en vorm geven. De combinatie van theatrale verbeelding en de alledaagse realiteit van hout en steen geeft bewoners de ruimte om vragen te stellen over het gebruik van de wijk.

De makers van HEIM gaan organisch te werk, op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Zij bieden deelnemers een platform voor hun talenten en creatieve ambities. Wat het HEIM-team vraagt is een open blik om grenzen te verleggen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dat wederzijds vertrouwen ontstaat zoveel mogelijk op straat. De makers houden daarom workshops op het Steve Biko-plein, repeteren daar als de weersomstandigheden het toelaten en organiseren er DagDroomDoeDagen en REALITeaY’s om bewoners te betrekken.

Projecten van HEIM reageren op maatschappelijke thema’s en vragen in de buurt. Samen met buurtbewoners zoekt het team naar een kunstzinnige vertaling van deze vragen die past in de dagelijkse omgeving. Op deze manier stimuleert HEIM niet alleen talent en creativiteit, maar gaan makers en deelnemers gezamenlijk op zoek naar antwoorden op kleine en grote vragen, ontdekken ze oplossingen en nieuwe inzichten. Door de afgelopen jaren talrijke activiteiten op straat te organiseren heeft het HEIM-team een breed en levendig netwerk opgebouwd onder bewoners en organisaties in de wijk. Wat in 2010 begon als grootschalig kunstproject in de openbare ruimte is inmiddels binnen en buiten de buurt uitgegroeid tot een begrip dat staat voor activiteit, creativiteit en ondersteuning.

HEIM ontstaat in nauwe samenwerking met lokale (bewoners)initiatieven, welzijnsorganisaties, middenstand, kunstenaars, professionals, gemeente en middenstand. Zo sponsort de Wijkaanpak de projecten van HEIM. De Wijkaanpak is het samenwerkingsverband tussen de gemeente Amsterdam en lokale partners dat buurten zoals de Transvaal beoogt te verbeteren. Het voortraject van HEIM MidzomerNachtsDroom komt tot stand met de Talententent, het naschoolse activiteitenaanbod in de Transvaal dat is opgezet door de Wijkaanpak.

Comments are closed.